brand

Софтуер за стоматолози

по-лесно и удобно от всякога

 • dentist Стоматолози
 • clinic Клиники
 • patients Пациенти

Stom Cloud е създаден да улесни ежедневието на стоматолозите и да повиши тяхната ефективност. Софтуерът работи в полза както на клиниката и стоматолога, така и на отделния пациент.

Stom Cloud е създаден да улесни ежедневието на стоматолозите и да повиши тяхната ефективност. Софтуерът работи в полза както на клиниката и стоматолога, така и на отделния пациент.

Предимства за стоматолози

 • Организация лечението на пациентите

  Stom Cloud Ви предлага бързо и лесно създаване и управление на график за записване на часове, гъвкавост при времетраене на прегледите, справка на дейности по зададен период, досие на всеки пациент, качване на снимки, сигурност и защита на информацията.

 • Лесно записване на часове с пациентите

  Графикът за записване на часове е създаден да е изключително лесен и удобен за работа. В натоварения работен ден само с няколко клика може да запазите час за Ваш пациент. Имате възможност да търсите информажия за даден пациент по дата.

 • Достъп от мобилни устройства

  Софтуерът за стоматолози Stom Cloud е адаптиран за всички мобилни устройства. Може да ползвате цялата функционалност на софтуера от своя смартфон, таблет или компютър независимо къде се намирате.

 • Сигурност и защита на информацията

  Платформата Stom Cloud е изградена така, че да отговаря на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Всички лични данни, които се събират са само и единствено след изричното съгласие на потребителите.

 • Досие за всеки пациент

  Системата запазва досие за всеки пациент с подробна информация за всички прегледи, манипулации, алергии, предишни заболявания или настоящи такива. По този начин ясно и бързо се запознавате с профила на Вашият пациент.

devices

Предимства за Клиники

Съвременните технологии се превърнаха в неизменна част от нашето ежедневие и благодарение на тях ние пестим време, усилия и средства. Софтуерът за стоматолози Stom Cloud е разработен така, че по-лесно и по-удобно от всякога да управлявате Вашата клиника. Програмата улеснява ежедневната работа както в един стоматологичен кабинет, така и в цялата стоматологична клиника. Помага да оптимизирате своето работно време и в същото време да имате достъп до цялата Ви необходима информация.

 • dentist

  Профил на всеки стоматолог в клиниката

  В програмата всеки стоматолог от клиниката има свой отделен профил, който му позволява да организира цялата си дейност само с няколко клика. Stom Cloud е създаден, така че да покрива всички дейности в работата на един стоматологичен кабинет или клиника, като записване на часове за преглед, лесен достъп до пациентското досие, управление през мобилно устройство и др. По този начин улеснявайки ежедневните дейности на стоматолога, той разполага с повече време за диагностика и лечение на своите пациенти.

 • schedule

  Индивидуален и общ график с пациенти за стоматолозите

  В Stom Cloud разполагате с графично представен график за записаните посещения. Всяка стоматологична клиника разполага с индивидуален график за всеки един стоматолог по отделно и общ график на цялата клиника. Клиниката има достъп до всеки един график и може да организира и администрира пациентските часове на своя екип от стоматолози. Самият стоматолог има достъп само до своя график, но има възможност да наблюдава и графиците на своите колеги от клиниката.

 • book

  Автоматично генериране на амбулаторна тетрадка

  В Stom Cloud се съхранява детайлна информация за пациентите, като техния стоматологичен статус, история на леченията, включително и ренгенови снимки. Генерирането на амбулаторна тетрадка Ви позволява да виждате всички дейности и манипулации, които сте извършвали на Вашите пациенти. Програмата Ви позволява да сортирате дейностите по период, които сте избрали, както и да разпечатате амбулаторната тетрадка, ако Ви е необходимо. Това Ви дава възможност за лесна и бърза справка, когато Ви се наложи.

ползи за Пациента

 • tooth

  Следете Вашето зъбно досие

  Веднъж регистриран като пациент, имате възможност да следите Вашето зъбно досие само с въвеждането на Вашето ЕГН в системата.

 • belt

  Получавайте известия за профилактични прегледи

  Вашият личен зъболекар може да Ви изпраща различни известия директно на имейла посочен от Вас или във Вашият профил.

 • heart

  Улеснете Вашият стоматолог

  Всеки стоматолог ползващ Stom Cloud има достъп до Вашето досие с информация след като Ви регистрира за негов пациент.

 • protection

  Защита на личните данни

  Всички лични данни, които се обработват в ситемата се ползват съобразно Общия регламен за защита на личните данни (GDPR).

smile

се грижи за вашата

УСМИВКА

Stom Cloud представлява стоматологичен софтуер, предназначен за лекарите по дентална медицина, които имат потребност да организират своята дейност по-лесно и по-удобно от всякога. Нашето желание е да подобрим ефективността, както на отделните специалисти, така и на цялата стоматологична клиника. Помислили сме и за пациентите, които вече сами могат да следят своето дентално здраве в системата на Stom Cloud. Интерфейсът на програмата е оптимизиран, за да е лесен за работа от всички потребители. Ние се грижим за Вашата усмивка и за Вашето дентално здраве.